ติดต่อหัวหน้างานปกครอง

หัวหน้างานปกครอง

ติดต่อ
ที่อยู่:
งานปกครอง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เลขที่ 9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 0-5321-7708 ต่อ 714
เบอร์มือถือ: 085-037-1011
E-Mail